Emek Hırsızları Uzakdoğu & Hindistandan sonra Avrupa’da moxa1 Çakmalarını Yaptılar

Kopya Çakma Üretmenin Adı Ar-Ge Değildir! Takdir Et Taklit Etme Çaba Göster Belki Bizden Daha İyisindir

 

Ne kişiler ne şirketler ne ülkeler diğerinin fikri mülkiyet hakkını veya malını şu veya bu şekilde çalarak zenginleşemez. Hırsızlık yoluyla zenginleşmek hem hukuki hem de ahlaki bir sorundur.

PATENT HAKLARINA TECAVÜZ SUÇUNU İŞLEYENLERE VERİLECEK CEZALAR:

Başkasının tescilli patentini taklit eden, patentin taklit edilmesi sonucunda üretilen malları satan, ithal veya ihraç eden, ticari amaçla elde bulunduranlar hakkında, patent sahibinin Cumhuriyet Savcılığı’na şikayette bulunması sonucunda, güvenlik güçlerince taklit mallara el konularak, suçlular hakkında Savcılık tarafından KAMU DAVASI açılmaktadır.

Verilecek Cezalar İse,

  • İki yıldan dört Yıla kadar hapis cezası
  • İşyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve bir yıl ticaretten men cezası verilmektedir

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir