از کلیه مشتریان محترم دعوت به عمل می آید در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات مواد اولیه صنایع چوب اصفهان 7 الی 10خرداد حضور بهم رسانند.